Tilgjengelighetserklæring for En uforglemmelig opplevelse | Gripruta - Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

 • En uforglemmelig opplevelse | Gripruta - Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på En uforglemmelig opplevelse | Gripruta - Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

To bilder i bildekarusellen på forsiden mangler alternativ tekst. Dette gjør at brukere som bruker alternativ tekst til å lese innholdet ikke får vite hva bildene inneholder. De samme bildene mangler alt tekst her Et innblikk i Grips fortid | Gripruta - Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Innhold som bryter kravet

Forrsiden har en bakgrunnsvideo som ikke har lyd, men den mangler en beskrivende tekst som tolker innholdet. Det gjør at brukere med nedsatt syn ikke får opplevd innholdet i bakgrunnsvideoen.

Innhold som bryter kravet

På forsiden er overskriften "Nyttig informasjon" kodet som overskrift 3 når det skal være overskrift 2. Denne feilen gjør at personer som navigerer via overskrifter og overskriftshierarkiet kan gå glipp av viktig informasjon.

Innhold som bryter kravet

Kontakt Gripruta | Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Siden inneholder ikoner for sosiale medier som har for lav kontrast med bakgrunnen (lys grønn på hvit bakgrunn). Det gjør at brukerne kan ha vansker med å se ikonene tydelig, og vite hva de betyr.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke en knapp for å hoppe til hovedinnholdet på siden. Det gjør at brukeren må navigere unødvendig mye og kan gå glipp av hovedinnholdet på siden. 

Innhold som bryter kravet

Kontakt Gripruta | Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Lenketeksten til de sosiale mediene forteller ikke hvilket sosiale medie de leder til. Dette er kun anvist med symbol over lenken. Mangelfull lenketekst gjør at brukeren ikke vet hva lenken leder til, og kan dermed navigere feil eller missforstå informasjonen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Showing results for https://www.gripruta.no/ - Nu Html Checker (w3.org)

Kodesjekk med W3C Validator viser 4 feil.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene har ikke landmarks for main, som kan gjøre det vanskeligere for personer som bruker landmark markering til navigasjon å finne innhold på sidene. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden er eid og drevet av Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen

Alle feil er rapportert hos leverandør. Vi informerer innholdsprodusenter om feil de har ansvaret for.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/