Tilgjengelighetserklæring for Landbruksdirektoratet.no

 • Landbruksdirektoratet.no
 • LANDBRUKSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 981 544 315
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LANDBRUKSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Landbruksdirektoratet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har: 

 • Dekorative bilder som leses opp av skjermleser. Dette skaper støy for brukere av skjermlesere.
 • Bilder som har mangelfull alt-tekst. Dette gjør at brukere med nedsatt syn ikke får fullverdig beskrivelse av bildet.

   
Innhold som bryter kravet

Vi har videoer som ikke har et tekstalternativ som er mulig å nå med hjelpemidler, eksempelvis skjermleser. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i videoer. 
 

Innhold som bryter kravet

Vi har tabeller der overskriftsceller ikke er kodet som overskrifter. Det gjør at synshemmede ikke får beskrevet informasjonen med riktig kontekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har et navigasjonsfelt på kapittelsider, som ikke har logisk rekkefølge på navngiving av lenke og tilhørende tekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har brødsmulestier som komprimeres med symbol (...) når de blir lange og det er ikke selvforklarende hva dette betyr. Og symbolet har ikke en ikke-tekstlig representasjon. Det gjør at personer som ikke er kjent med denne symbolikken ikke forstår hva den representerer og synshemmede får en ufullstendig beskrivelse av navigeringen.

Innhold som bryter kravet

Vi har inputfelt som ikke er kodet med et inndataformål. Dette gjør det vanskeligere for personer med nedsatt kognisjon eller motorikk å fylle ut inputfeltene.

Innhold som bryter kravet

Vi har diagrammer som representerer datapunkter kun basert på farger. Dette gjør det vanskelig for personer med nedsatt fargepersepsjon å lese diagrammet.

Innhold som bryter kravet

Vi har funksjonalitet som blir vanskelig å forstå, fordi teksten enten delvis forsvinner eller ser ut som det tilhører andre elementer. Dette gjør at brukere som forstørrer tekst går glipp av informasjon og funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ved forstørring må rulle i to dimensjoner.
Dette gjør det vanskelig å følge linjene med tekst.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom ikke-tekstlig innhold. Fargepaletten vår har flere fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å oppfatte elementene.

Innhold som bryter kravet

Vi har et par interaktive grafer presentert ved hjelp av Microsoft Power BI. Vi har innhold som kun vises når peker kommer over innholdet. Dette gjør at brukere som kun benytter tastatur, ikke får tak i innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har en knapp for navigering til toppen av siden, men som ikke flytter fokus til toppen av siden når man klikker på den. Dette gjør at brukere som kun benytter tastatur-navigering, fortsatt har fokus nederst på siden.

Vi har knapper for ekspanderbart innhold som ved bruk av tabulator gjør at innholdet får fokus uten at knappen har ekspandert innholdet. Dette gjør at personer som bruker tabulator har fokus på elementer de ikke kan oppfatte.

Innhold som bryter kravet
 • Vi har en knapp "Til toppen" hvor fokus ikke har nok kontrast til knappens farge. 
 • Fokus har mangel på kontrast, når fokus er i en video integrert fra Vimeo. 

  For begge punkter vil personer med nedsatt syn ha vanskeligheter med å se hvor fokus befinner seg.
   
 • Vi har ekspanderbare knapper som ikke får synlig fokus når de er åpnet. Dette gjør at de som kun benytter seg av tastatur, ikke oppfatter at de kan lukke ekspandert innhold.

   

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har tekst på siden som er skrevet på annet språk enn hovedinnholdet og ikke er tagget med riktig språk. 

Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldingsskjema "Fant du det du lette etter?", elementene som inngår i dette oppleves som separate for brukere av skjermleser. De oppfatter derfor ikke at dette er en sammenhengende helhet. Begrunnelse: Radioknappen er ikke kodet i henhold til standard.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte elementer som ikke har riktig rolle. De som bruker skjermleser vil derfor oppfatte elementet annerledes enn intendert. Begrunnelse: Ikke kodet riktig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med en plan for å oppfylle kravene. Arbeidet består i:

1. Utviklingsplan for å få implementert tiltak på de punkter der vi ikke oppfyller kravene.

2. Sjekklister for utviklere og redaktører, som skal gjør det praktisk mulig å følge opp kravene i fremtidig arbeid med nettsidene.