Tilgjengelighetserklæring for hurdal.kommune.no

 • hurdal.kommune.no
 • HURDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 780 777
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HURDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hurdal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Se f.eks. bildene som benyttes for utlisting av "Nytt i biblioteket" på https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot….

Ellers har testene ikke avdekket andre forhold hvor det ikke gis et tekstalternativ til innhold som ikke er tekst.

Innhold som bryter kravet

Gjennomgang av portalen viser at det finnes en del eksempler på at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren.

Dette er tilfelle bl.a. på https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/ung-i-k… (over de 6 bildeinngangene), https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot… (under overskriften), https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/religio… (over bildet), https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/skole-og-opplaring/skolene-… (over bildene) og https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/klima-og-miljo/klima-og-mil… (over publisertdato). Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

På sidene https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot… og https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot… avdekket testene at kontrasten på publisertdatoen ikke tilfredsstiller kravet. Forholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn minstekravet, 4,5:1.

Dette skal rettes opp i snarest av utvikler. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Inne på bibliotek-siden mangler det bilde knyttet til boktitler, som er kodet inn som lenker, men selve URL-en mangler. Så hvis ikke bildene skal være klikkbare må det kodes litt annerledes, eller så må bilde gjøre klikkbart og få et tekstalternativ. https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliotek/

Dette skal fikses snarest. 

Innhold som bryter kravet

På forsiden, ved tab-fokus på kommunalområdene, blir knappene/boksene for dårlig markert. Det kunne f.eks ha vært en ramme rundt. Ellers på nettstedet er fokusmarkøren tydelig. 

Dette skal fikses snarest av utvikler.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig språk markert i koden på tekster som er skrivet på andre språk.

Dette skal rettes opp i snarest. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket to rammer som ikke følger kravet.
https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot…
https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/ung-i-kommunen/prosjekt-ung-fri-i-hurdal/

Dette skal rettes opp i snarest

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført

Dette skal rettes opp i snarest. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av publiseringsløsningen vår har testet løsningen etter WCAG. Teknisk er løsningen iht. til kravene fra 1. februar 2024.

Vi er i prosess med å utvikle løsningen vår.