Tilgjengelighetserklæring for norskdekommisjonering.no

  • norskdekommisjonering.no
  • NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING, organisasjonsnummer 920 440 754
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norskdekommisjonering.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Én video er ikke tekstet. Denne er ikke produsert/eid av NND, men hentet via embed fra et lokalt medies YouTube-kanal. Konsekvensen for brukeren er at det ikke er mulig å oppfatte hva som blir sagt i videoen uten å høre. 

Tilgjengelige alternativ

Tematikken i videoen er summert opp i tekst på samme side som videoen, plassert rett under video. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk nukleær dekommisjonering jobber kontinuerlig for å bedre den universelle utformingen på sine nettsider.

Dette gjør vi ved å holde våre ansatte oppdaterte rundt rutiner for universell utforming av tekst og annet innhold, slik at det vi produserer er tilgjengelig for alle.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og tips fra brukere med særskilte behov, for å få bedre innblikk i hva vi kan endre på.