Tilgjengelighetserklæring for Kikora

  • Kikora
  • KRISTIANSAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 852 982
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kikora slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen av de interaktive oppgaver i Kikora kan ikke brukes med et tastatur per i dag. Dette fordi de er bygget i en tredjepartsløsning (Geogebra) som brukes i store deler av markedet og ikke har god støtte for dette. Kikora jobber med å utvikle en egen plattform som skal gjøre det mulig å bygge fullt funksjonelle interaktive løsninger. Dette arbeidet pågår og oppgaver byttes ut gradvis de neste årene. Diskrimineringsnemda har anerkjent den tekniske kompleksiteten rundt dette, og viktigheten av visuelle didaktiske objekter for matematikklæring, og har dermed ikke pålagt Kikora en rettefrist her (en form for midlertidig dispensasjon). I tillegg har Kikora fått støtte fra UDIR for å lage en særskilt tilrettelagt løsning hvor oppgaver som ikke fungerer med tastatur kan slås av for utvalgte grupper elever. En løsning hvor disse oppgavene er slått av for brukere som ønsker det er på plass til september 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .