Tilgjengelighetserklæring for Kostholdsplanelggeren

 • Kostholdsplanelggeren
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kostholdsplanelggeren slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes en horisontal linje som bør skjules for skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere overskrifter som må kodes som overskrifter.

Det er flere overskrifter som må hoppe over overskriftsstrukturen.

Tabellene på siden er ikke korrekt kodet noe som påvirker skjermlesere.

Tabellene mangler en tabelloverskrift.

Det er viktig at feilmeldingene er knyttet til svaralternativene for hjelpeteknlogier.

Skjemaelementer må grupperes.

Flere skjemaobjekter har ledetekster som ikke er koblet sammen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er steder hvor elementer er ikke plassert på en logisk måte for skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er farger i diagrammer som må tydeliggjøres med mer enn kun farge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har sett et problem når musepekeren holder over kakediagrammer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste steder fungerer grenesnittet optimalt på alle skjermstørrelser, men det er et sted hvor dette ikke er tilstrekkelig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes diagrammer og fokusmarkører som får en dårlig fargekontrastforhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er pt ikke testet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Diagrammer har en mouseoverfunksjon som ikke er tilgjengelig å nå med tastatur.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes knapper som ikke er tilgjengelig for tastaturbrukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes animasjon på siden som ikke er mulig å stenge av.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overordnet er fokusrekkefølgen logisk, men det er sted hvor dette ikke er tilstrekkelig nok.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ingen andre måter å finne informasjon på.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes inndatafelter som ikke har en synlig ledetekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldinger på tydeliggjøres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte interaktive elementer som må forbedres for brukere med hjelpeteknologier, som skjermlesere.

Knapper og lenker som utvider og skjuler innhold, kodes med aria-expanded-attributtet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere statusmeldinger som må gjengis automatisk for skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har identifisert mangler iht. UU-regelverket. Utbedring er under arbeid og planlegges ferdigstilt i løpet av 2023.