Tilgjengelighetserklæring for lier.kommune.no

 • lier.kommune.no
 • LIER KOMMUNE, organisasjonsnummer 857 566 122
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LIER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på lier.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket noen utfordringer rundt ikke-tekstlig innhold som for brukerne. Flere av disse mangler et tekstalternativ som har samme formål. Konsekvens for brukerne er at ikke alle bilder har alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Videoer av kommunestyremøter før oktober 2022 er ikke tekstet. Det betyr at innbyggerne som har utfordringer med hørsel ikke får med seg innholdet i disse videoene. De kan kontakte kommunen og be om protokoll med vedtak.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har dessverre ikke ressurser til å synstolke videoer. Konsekvensen blir at vi ikke kan tilby synstolkning av videoer til brukere som har behov for dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelt sider hvor lenken ikke er riktig kodet. Konsekvensen for brukerne er at det kan være vanskelig å forstå hvor lenken peker. Vi jobber med å gå gjennom sidene og rette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Testene avdekket at sidene om "Liers historie" (digitalisering av bygdebøker) er noe utfordrende i denne sammenheng. Samtlige undersider mangler definert språk på siden i HTML.

Innhold som bryter kravet

Punktet er teknisk rettet men alle sider hvor det er annet språk enn norsk er ikke gjennomgått. Konsekvensene er at det teksten kan bli feil oversatt for brukerne.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Lier kommune er i kontakt med tredjepartsleverandører for å sørge for at deres innhold er i tråd med WCAG 2.0 og 2.1. Dette arbeidet pågår, noe som medfører at vi foreløpig ikke kan garantere at alt innhold fra tredjepart oppfyller kravene.

I 2024 skal Lier kommune starte en anbudsprosess for nye nettsider. I arbeidet med nye nettsider vil det å oppfylle kravene til universell utforming være sentralt.