Tilgjengelighetserklæring for Endringsagenter

 • Endringsagenter
 • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE BERGEN HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Endringsagenter slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkeltvise bilde utan alt tekst på nettsider i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming, så fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og utfylling av alt tekst på bilde. 

Innhold som bryter kravet

Nokre av videoane på nettstaden vår er teksta. Samstundes har vi videoar liggande på nettsidene som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ. Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava. 

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer er ikkje tilgjengelig for menneske med synsnedsettelse. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp skjemaet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming, så fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming.

Tilgjengelige alternativ

Deltakerne kan ta direkte kontakt med prosjektkoordinator: Elisabeth Harnes / elisabeth.harnes@helse-bergen.no

Innhold som bryter kravet

På enkelte delar av nettsida er ikke kontrastforholdet mellom fargen på teksten og bakgrunnen minst 4,5:1. Dette medfører at nokre brukarar ikkje får med seg innhaldet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming, så fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaelement er ikkje tilgjengelig for synsnedsettelse. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp skjemaet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming, så fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og rette opp feil.

Tilgjengelige alternativ

Deltakerne kan ta kontakt med koordinator: elisabet.harnes@helse-bergen.no

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer er ikke tilgjengelig for menneske med synsnedsettelse. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp skjemaet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming, så fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og rette feil.

Tilgjengelige alternativ

Deltakerne kan kontakte koordinator: elisabeth.harnes@helse-bergen.no


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

RVTS Vest har fokus på å jobbe målretta med å gjere nettsidene våre og digitalt innhald tilgjengeleg for alle.

Vi har universell utforming som viktig del av opplæring og informasjon til alle ansatte ved verksemda.