Tilgjengelighetserklæring for Innbyggerportal Beiarn kommune

 • Innbyggerportal Beiarn kommune
 • BEIARN KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 147 867
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BEIARN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Innbyggerportal Beiarn kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av bilder som mangler tekstalternativ. Dette kan påvirke bruker med synshemminger eller andre som benytter skjermleser og lignende hjelpemidler.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har tilfeller av brudd på krav 1.3.1:

Tomme overskrifter
Beholderelementet er tomt
Rollen er ikke innenfor den nødvendige konteksten

Dette kan påvirke bruker med synshemminger eller andre som benytter skjermleser og lignende hjelpemidler.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller av tekstlenker som ikke oppfyller krav 1.4.1, tekstlenker er ikke understreket. Dette kan påvirke brukere med synshemminger. 

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av tekst hvor kravet til kontrast ikke oppfylles. Dette kan påvirke brukere med synshemminger. 

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er forekomster av lenker som mangler tekstalternativ. Dette bryter med krav 2.4.4 og kan påvirke brukere med synshemminger og andre som benytter skjermleser og lignende hjelpemiddler.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av at Element-ID-er er ikke unike.

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har forekomster av brudd på krav 4.1.2:

Lenke mangler et tekstalternativ
Innebygd ramme mangler et tekstalternativ
Skjemafelt mangler en etikett

Vi jobber med å rette avvik så raskt som mulig.
 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .