Tilgjengelighetserklæring for kunnskapombarn.no

 • kunnskapombarn.no
 • PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN, organisasjonsnummer 980 633 004

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kunnskapombarn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte alt-tekster er uhensiktsmessige og kan p.t. ikke rettes gjennom CMS. Det gjelder grafikk som kan karakteriseres som sanseinntrykk og/eller dekorativ, ikke essensiell informasjon eller funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En video mangler norske undertekster. Dette vil bli fikset.

Tilgjengelige alternativ

Det grunnleggende innholdet er tilgjengelig som tekst i samme nettside.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler autocomplete-angivelse i tredejeparts-skjema for abonnement på nyhetsbrev.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Karusell på startsiden går utover høyremargen ved forstørrelse over 200%.

Tilgjengelige alternativ

Alt innholdet er tilgjengelig ved å navigere seg fram gjennom menyen

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler lenke for å hoppe til hovedinnhold. Dette må fikses av leverandør da vi ikke selv kan gjøre det gjennom vårt CMS.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte lenker er uforholdsmessig lange og kompliserte for brukere av skjermlesere. Vi vil forsøke å fikse dette i samarbeid med leverandør.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å navigere seg frem ved hjelp av hensiktsmessige lenker fra navigasjonsmenyen og i sidefoten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har kun navigasjon gjennom menysystem, ikke nettstedskart eller søk.

Tilgjengelige alternativ

Alt innhold er tilgjengelig gjennom menynavigasjonen. Lenker til viktig innhold er også tilgjengelige i sidefoten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tredjepartsskjema for abonnement på nyhetsbrev følger ikke kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Språk er p.t. angitt som "nb-NO" i alle sider selv om det finnes innhold på både bokmål og nynorsk. Vi vil be leverandør endre språkangivelse til "no"

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tredjepartsløsning for skjema for abonnement på nyhetsbrev følger ikke kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tredjepartsløsning for skjema for abonnement på nyhetsbrev følger ikke kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .