Tilgjengelighetserklæring for Kvinesdal bibliotek

 • Kvinesdal bibliotek
 • KVINESDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 964 076
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KVINESDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kvinesdal bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alternativ tekst på bilder. Vi arbeider med å korrigere dette.

Innhold som bryter kravet

Menyen forsvinner når man går inn på en underside, vi arbeider med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er flere steder brukt bilder for tekst, vi arbeider med å korrigere dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menypunktet "om biblioteket" er ikke mulig å nå ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Bildekarusell er ikke mulig å pause, stoppe eller skjule.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over blokker.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alt innhold som er presentert i en logisk rekkefølge.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alle lenker som har en god nok beskrivelse.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke søkefunksjon, alfabetisk liste eller nettstedskart.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alle punkter der det vises hvor man har fokus. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Menyen forsvinner når man går inn på en underside, vi arbeider med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Man får beskjed om feil, men det sier kun at det er en feil og ikke i hvilket felt.

Innhold som bryter kravet

Det er forslag ved feil, men det sier kun at det er en feil og ikke i hvilket felt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi arbeider med å utbedre bruddene på nettsiden.