Tilgjengelighetserklæring for Skeivt arkiv

 • Skeivt arkiv
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skeivt arkiv slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ tekst, f.eks. siden "Arkiver".

Innhold som bryter kravet

Noen podkaster mangler tekstmanus. Dette er arbeid pågående for å rette det opp.

Innhold som bryter kravet

Sidene mangler kodet bunn-bolk, selv om det visuelt ser ut som det finnes en slik. Det hoppes over nivåer i overskriftene, og det er mye bruk av svært liten tekst. Noen ganger er ikke topp-bolken først.

Innhold som bryter kravet

Det mangler en del kodete ledetekster til inndata-felt. Noen av dem har flere ledetekster tilknyttet, slik at det kommer dobbelt opp. Dette gjør det vanskelig for blinde brukere, og brukere som bruker talestyring.

Innhold som bryter kravet

Lenker i løpende tekst er bare markert med farge.

Innhold som bryter kravet

Mange tilfeller av for dårlig kontrast. Det gjelder alle lenker og svært mange overskrifter.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vanskelig å betjene med tastatur. Man ser ofte ikke hva som er i fokus.

Innhold som bryter kravet

Blokkstrukturen er delvis fraværende, og noen steder er topp-blokken ikke øverst.

Innhold som bryter kravet

Fokus er ikke alltid synlig i trefflistene og på noen av informasjonssidene.

Innhold som bryter kravet

Ledetekster mangler noen steder.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mange av sidene har ikke angitt språk i koden.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke angitt områder med annet språk enn hovedteksten.

Innhold som bryter kravet

Det mangler noen ledetekster.

Innhold som bryter kravet

Nei, det gis ikke noen forslag.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er en del mangler og feil i attributtverdier, det er også eksempler på at elementer kommer inne i elementer der det ikke er tillatt, f.eks. h3 inne i h3. Dette kan føre til at eventuelle hjelpeverktøy ikke vil virke.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

Vi jobber nå med å rette feil og mangler som ble avdekket i januar 2023.