Tilgjengelighetserklæring for www.vennesla.kommune.no

 • www.vennesla.kommune.no
 • VENNESLA KOMMUNE, organisasjonsnummer 936 846 777
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VENNESLA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.vennesla.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kun et avvik, en bildekarusell som mangler bildetekst

Innhold som bryter kravet

Vi streamer politiske møter, disse er ikke tekstet pr i dag. Innbygger kan møte opp for å følge møtet. Saksdokumenter kan leses digitalt.  

Tilgjengelige alternativ

Politiske møter kan besøkes, papirene kan leses osv.

Innhold som bryter kravet

Vi streamer politiske møter. Disse er ikke tekstet pr i dag, men vi jobber med ny løsning hvor videoene vil henge sammen med sakspapirene. 

Innhold som bryter kravet

Kontrasten er noe dårlig, dette blir endret i 2023, ifb med anbud ny hjemmeside

Innhold som bryter kravet

Småfeil på enkelte sider. Dette blir endret i 2023, ifb med anbud ny hjemmeside

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke testet dette punktet ennå. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke testet dette punktet ennå, må sjekke med leverandør. Dette blir endret i 2023, ifb med anbud ny hjemmeside.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På noen sider går linken inn i et mellomrom eller tar med en bokstav ekstra, men likevel logisk for brukerne hvor lenken fører dem. Dette blir endret i 2023, ifb med anbud ny hjemmeside.

Innhold som bryter kravet

Nytt krav, vi har ikke testet dette punktet ennå. Det må testes av utvikler. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ikke riktig kode. 

Innhold som bryter kravet

Det er mulig at feilmeldinger ikke er tydelig beskrevet med tekst, av og til kun en feilkode. Dette blir bedret i 2023 ifb med ny hjemmeside. 

Innhold som bryter kravet

Vi har eksterne leverandører av skjemaer. Vi får ikke alltid kvalitetssikret dem i henhold til ledetekster og instruksjoner. Dette fører til at vi ikke får et godt nok bilde av brukernes opplevelser av skjeamene våre. Dvs. hvor brukervennlige skjemaene våre er. Dette bedres i 2023, ifb med anbud på hjemmeside og skjemaleverandør. 

Innhold som bryter kravet

Vi har eksterne leverandører av skjemaer. Vi får ikke alltid kvalitetssikret dem i henhold til ledetekster og instruksjoner. Dette fører til at vi ikke får et godt nok bilde av brukernes opplevelser av skjeamene våre. Dvs. hvor brukervennlige skjemaene våre er. Dette bedres i 2023, ifb med anbud på hjemmeside og skjemaleverandør. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Endel feil på en del sider. Dette blir endret/forbedret i 2023, ifb med anbud ny hjemmeside.

Innhold som bryter kravet

Våre digitale postliste tjeneste har mangler. Dette blir endret i 2023, ifb med anbud ny hjemmeside.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i en anbudsprosess for hjemmeside og skjemaløsning. Mindre feil og mangler på nåværende hjemmeside prioriterer vi ikke å rette opp i, siden de er mindre alvorlige. Vi bruker heller tid på god universell utforming av ny hjemmeside.