Tilgjengelighetserklæring for delk.no

 • delk.no
 • DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN, organisasjonsnummer 970 540 903
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på delk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det vil etter vår vurdering være uforholdsmessig dyrt å få tekstet alle videoklippene. Imidlertid har vi undertekster på deler av videomaterialet. Fram til nå har lydklipp (podkast) kun i varierende grad tekstalternativ. Vi anser det for ressurskrevende å gå gjennom alle 350 podkaster for å sjekke og ev. rette dette, men vi jobber med å bygge inn tekstalternativ for podkast som obligatorisk felt for redaktørene.

Innhold som bryter kravet

Se punkt 1.2.1.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder av trykksaker gjengis med påtrykt tekst. For øvrig jobber vi med å bevisstgjøre alle redaktører om å unngå tekst i bilder.

Tilgjengelige alternativ

Teksten på bildene er beskrevet i artiklene de inngår i.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I samarbeid med vår nettsideleverandør, Dinamo, overvåker vi nettstedet så det er i tråd med de fire prinsippene i WCAG 2.0-standarden (https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-standarden/86).

Vi jobber også med å bevisstgjøre redaktører i å publisere innhold i UU-vennlige former.

I tillegg videreutvikler vi redigeringsverktøyet med obligatoriske felter. Dermed fjerner vi flere fallgruver for redaktørene.

Kommentar til punkt 1.2.5: "Synstolking av forhåndsinnspilt multimedieinnhold": Våre typer virksomheter er fritatt kravet.