Tilgjengelighetserklæring for vestagdermuseet.no

 • vestagdermuseet.no
 • VEST-AGDER-MUSEET IKS, organisasjonsnummer 989 072 048
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VEST-AGDER-MUSEET IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vestagdermuseet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alt ikke-tekstlig innhold er korrekt satt opp (eks. språk på slider knapper).

Innhold som bryter kravet

Ikke alltid alternativer til lyd ved bruk av teksting video og tekstforklaring.

Innhold som bryter kravet

Ikke alltid alternativer til lyd ved bruk av teksting video og tekstforklaring.

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer (før 2024) har ikke synstolking.

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold har korrekt rolle, eller har rolle som ikke burde vært brukt (eks. museums listen i footer), noe som kan det gjøre vanskelig å navigere i footer meny.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle artikler har tydelige lenkebare titler, gjelder også noen få andre lenker. Kan gjøre det vanskelig å få riktig riktig lenke-informasjon for brukere.

Innhold som bryter kravet

Fargepaletten til museumsavdelinger har ikke høy nok kontrast, noe som kan gjøre det vanskelig for fargeblinde/svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer overlapper grunnet layout som kan gjøre det vanskelig for svaksynte.

Innhold som bryter kravet

På grunn av 1.4.3 (kontrast/fargepalett) kan det bli utfordringer for svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Problemer på mindre skjermer med at innhold overlapper noe som kan gjøre siden uoversiktlig.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kartet på forsiden er ikke 100% brukbart med tastatur, muligens også youtube videoer.

Innhold som bryter kravet

Slider på forsiden går alltid og kan ikke stoppes.

Innhold som bryter kravet

Problemer med alle slide elementer får fokus selv om de ikke er synlige.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle lenker er korrekt satt opp. Eks. finnes det "Les mer..." lenker.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen få sider (Feks. https://www.vestagdermuseet.no/i-on/ har innhold på Engelsk)

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Samme ID brukt flere steder.

Innhold som bryter kravet

Feil bruk av roller flere steder.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .