Tilgjengelighetserklæring for Navs skjemaer i Altinn II (under utfasing)

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Navs skjemaer i Altinn II (under utfasing) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder som ikke har alternativtekst: Navs logo og hjelpetekstikon.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter:
Det finnes visuelle overskrifter som ikke er kodet som overskrifter.

Tabeller: 
Tabeller og overskriftsceller er ikke rett kodet

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å velge liggende visning.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer er ikke kodet med inndataformål. (Eks Telefonnummer)

Innhold som bryter kravet

Tekst kan ikke forstørres til minst 200 % uten at innhold eller funksjonalitet går tapt.

Innhold som bryter kravet

Løsingen er ikke responsiv.Tekst og funksjonalitet forsvinner når nettsiden forstørres

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Utfall: Ikke testbart. Testside har ikkje tilstrekkeleg fokusmarkering ved tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Hopplenkene på siden blir ikke synlig ved tastaurfokus.

Innhold som bryter kravet

Ikke testbart. Testside har ikkje tilstrekkeleg fokusmarkering ved tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer det er mulig  å betene med tastaturet som ikke får synlig fokusmarkering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Siden lastes på nytt når det gjøres et valg i select. 

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske felt er merket med stjerne (*) uten forklaring av symbolet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i nøsting av elemententer.

(Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (3)

Element tbody not allowed as child of element table in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) )

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som ikke identifiseres i koden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Altinn II er under utfasing med absolutt "end-of-life" sommeren 2025.
Altinn II har en del utfordringer med tanke på tilgjengelighet som ikke kan rettes uten å bli flyttet til ny plattform. Disse gjenspeiles i NAVs tilgjengelighetserklæring for Altinn II skjemaer.