Tilgjengelighetserklæring for moss.kommune.no/

 • moss.kommune.no/
 • MOSS KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 817 521

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOSS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på moss.kommune.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En del av videoene mangler tekst, og vi skal få tekstet de videoene som vi må beholde og fjerne resten, da det ellers kan forhindre enkelte brukergrupper i å få med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En del av videoene mangler tekst, og vi skal få tekstet de videoene som vi må beholde og fjerne resten, da det ellers kan forhindre enkelte brukergrupper i å få med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har sider hvor det er tomme beholderelementer (overskrift, lister og liknende) pga. formatering fra andre tekstdokumenter. Vi går gjennom disse sidene og retter opp. Konsekvensen kan være feil ved skjermleser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen steder hvor lenkene er lagt inn som "knapp"-format og ikke tradisjonell lenke, er det ikke tydelig nok at det er lenke. Kun fargen på knappen er indikator på at det her er noe annet enn vanlig tekst. Det kan være vanskelig for personer med nedsatt syn eller kognitive evner å forstå at det er lenke.

Tilgjengelige alternativ

Endre lenkene til vanlig lenketekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bildetekst og forklaringstekst på menypunkter er i grått og har ikke stor nok kontrast til bakgrunn. Dette kan hindre synshemmede å lese teksten. Vi tar dette videre med leverandør og får endret til sort tekst på hvit bakgrunn.

Tilgjengelige alternativ

Endre kontrast på tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har bilder av tekst. Vi skriver ut tekst og endrer bildene, da de som bruker f.eks. skjermleser ellers kan ha problemer med å få med seg alt innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av lenkene har manglende informasjon om hvor lenken fører og hvilken informasjon du kommer til. Dette gjør det vanskelig å navigere mellom lenkene og å vite hvor de fører hen.

Vi jobber kontinuerlig med å bedre lenketekstene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen overskrifter forteller ikke tydelig nok hvilken type informasjon du finner i artikkelen. Vi jobber kontinuerlig med dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler kode for språk på én side ("Lag og organisasjoner"). 

Vi skal feilsøke og rette dette, da det kan forhindre de som er avhengige  av skjermleser å få dette lest opp korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knappen for å gå til toppen av siden mangler tekstalternativ. Vi har også én side som mangler etikett for Søk-funksjon.

Dette tar vi med leverandør og får rettet opp. Dette er nødvendig for å ta hensyn til brukere som er avhengige av datahjelpemiddel for å få tilgang til innhold på nettsider.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi fortsetter arbeidet med universell utforming i våre månedlige redaktørmøter, og bruker Siteimprove som verktøy for å finne feil og mangler. Opplæring av redaktører innen universell utforming er høyt prioritert.