Tilgjengelighetserklæring for DigiVestland

 • DigiVestland
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på DigiVestland slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle bilder har alt-tekst. Brukeren som bruker skjermleser kan risikere at bildets filplassering og filnavn blir lest opp av hjelpemiddel, i stedet for en alt-tekst. Dette kan være forstyrrende.

Innhold som bryter kravet

Der er en video fra 2021 av en politisk markering som ikke er tekstet. Dette vil gjøre videoen utilgjengelig for folk med nedsatt hørsel.

Innhold som bryter kravet

Noen overskrifter bruker ikke riktig overskriftsnivå. Da kan det være vanskelig for en skjermleser for svaksynte å lese av i koden at det er en overskrift.

Innhold som bryter kravet

Der finnes bilder av tekst. Denne teksten vil ikke være mulig å lese med skjermleser og dermed ikke være tilgjengelig for folk med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenkene har ikke tydelig formål. Dette kan gjøre navigasjonen vanskelig å forstå for svaksynte, folk med nedsatt motorikk og eller kognisjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Man får ikke opp feilmeldinger dersom man har glemt å huke av "eg ønsker å få eit nyhetsbrev", i skjema for registrering for påmelding til nyhetsbrev. Dette kan føre til at man ikke får tilgang på nyhetsbrevet. 

Innhold som bryter kravet

I skjema for påmelding til nyhetsbrev er ikke de obligatoriske feltene markert og spørsmålsteksten er ikke utenfor tekstboksene som skal fylles ut.

Innhold som bryter kravet

Man får ikke opp feilmeldinger dersom man har glemt å huke av "eg ønsker å få eit nyhetsbrev", i skjema for registrering for påmelding til nyhetsbrev. Dette kan føre til at man ikke får tilgang på nyhetsbrevet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det vil kome nye nettsider for DigiVestland i løpet av 2024.