Tilgjengelighetserklæring for USHT

  • USHT
  • SANDEFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 916 882 807
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på USHT slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold med video som ikke er synstolket, ettersom vi ikke har ressursene til å få til dette. 

Tilgjengelige alternativ

Vi tilbyr teksting av video. 

Innhold som bryter kravet

Beholderelementet er tomt. Det er noe som forstyrrer under headeren.  

Hvorfor er dette et problem? Roller gir informasjon om innholdsstruktur og hvordan sideelementer passer sammen. Noen roller avhenger av andre roller for kontekst. Rollelisteelementet kan for eksempel bare være meningsfullt i sammenheng med en liste eller gruppe.

Innhold som bryter kravet

Det er utilstrekkelig fargekontrast mellom teksten og bakgrunnen på denne siden til å oppfylle minimumskravet til kontrast.
Tekst- og bakgrunnsfarger som er i konflikt eller har for liten kontrast mellom hverandre, kan forårsake lesbarhetsproblemer for brukere som er fargeblinde eller har nedsatt syn (synstap tilsvarende ca. 20/40 syn). 

For å oppfylle WCAG-kontrastkravet bør du ha et kontrastforhold på 4,5:1 for normal tekst, og 3:1 for stor tekst (18 pkt og høyere, eller 14 pkt fet skrift).


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .