Tilgjengelighetserklæring for Hugin og Munin (UDE)

 • Hugin og Munin (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hugin og Munin (UDE) slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Leverandør oppgir dette som begrunnelse: "Vi må sjekke dette med leverandør, for å være sikker på om det er relevant for oss".

Det er ikke oppgitt hvorvidt det finnes tilgjengelige alternativer for det innholdet som ikke er universelt utformet. 

Innhold som bryter kravet

Leverandør oppgir dette som begrunnelse: "Vi arbeider med å forbedre dette"

Det er ikke oppgitt hvorvidt det finnes tilgjengelige alternativer for det innholdet som ikke er universelt utformet. 

Innhold som bryter kravet

Leverandør oppgir dette som begrunnelse: "Det er noe som leverandør utbedre"

Det er ikke oppgitt hvorvidt det finnes tilgjengelige alternativer for det innholdet som ikke er universelt utformet. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Leverandør oppgir dette som begrunnelse: "Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden."

Det er ikke oppgitt hvorvidt det finnes tilgjengelige alternativer for det innholdet som ikke er universelt utformet. 

Innhold som bryter kravet

Leverandør oppgir dette som begrunnelse: "Dette gjennomføres kun delvis. Avhenger av feiltype".

Det er ikke oppgitt hvorvidt det finnes tilgjengelige alternativer for det innholdet som ikke er universelt utformet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .