Tilgjengelighetserklæring for ullensaker kommune

 • Ullensaker kommune
 • ULLENSAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 933 649 768

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSAKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ullensaker kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alt innhold. Tredjepartsløsningen Norkart har ikke noe beskrivelse på enkelte knapper. Tredjepartsløsningen Bookup som er benyttet på sidene om leie av lokaler og uteanlegg har enkelte bilder uten tekstbeskrivelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle sider tilfredsstiller dette kravet. Brukere som benytter skjermleser vil i noen tilfeller få opplest overskrifter,  avsnitt og tabeller i feil rekkefølge. I 2023 skal vi jobbe aktivt med å korrigere og kvalitetssikre sidene mot dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle sider tilfredsstiller dette kravet. I 2023 skal vi jobbe aktivt med å korrigere og kvalitetssikre sidene mot dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Problemet forekommer på 17 sider. Vi jobber opp mot leverandør med å rette disse problemene som oppstår når dato vises i aktuelt-lister.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tredjepartsløsningen Norkart oppfyller ikke dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har oppdaget enkelte forekomster der det er bilder av tekst. Vi jobber aktivt med å korrigere disse problemene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte bilder oppfyller ikke riktig kontrastforhold mot farger i nærheten. Vi jobber aktivt med å korrigere disse problemene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte elementer i tredjepartsløsningen Norkart mangler fokusindikator for tastatur

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke en funksjonalitet vi har.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen manuelle pdf-skjemaer har ikke innholdskontroll

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tredjepartsløsningen Norkart oppfyller ved noen anledninger ikke dette kravet


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Innhold som er produsert før 1. februar 2023 er i ulik grad i henhold til kravene. Dette er beskrevet for hvert krav. Vi er i prosess med å videreutvikle løsningen vår, og vil i 2023 jobbe mot å oppfylle alle kravene til WCAG 2.1.