Tilgjengelighetserklæring for rvtsost.no

 • rvtsost.no
 • PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN, organisasjonsnummer 980 633 004
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rvtsost.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

VI har et stort omfang gamle illustrasjonsbilder som vi ikke har beskrevet i alt-tekst. Konsekvensen for brukeren er at bildene ikke blir forklart eller beskrevet.

Tilgjengelige alternativ

Bildenes mening og innhold forklares ut fra konteksten de brukes i.

Innhold som bryter kravet

Mengden videoer RVTS Øst har, overgår kapasiteten vår til å tekste alt. Vi jobber fortløpende med forbedring i 2024.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mengden videoer RVTS Øst har, overgår kapasiteten vår til å synstolke alt. Vi jobber fortløpende med forbedring i 2024.

Innhold som bryter kravet

Enkelte illustrative bilder inneholder tekst, f.eks. skjermdumper fra SMART-appen eller ulike nettsteder under /verktoy. Konsekvensen for brukeren er at hen kanskje ikke vil kunne lese eksemplene fra illustrasjonsbildene, men dette anses ivaretatt i tilhørende tekst.

Tilgjengelige alternativ

Eksemplene som vises via skjermdumper fra hhv. app og nettsteder, anses ivaretatt i tilhørende tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Søk eller nettsted-kart mangler på grunn av tidsmangel og omfanget utbedringen ville hatt. Konsekvensen for brukeren kan være manglende oversikt og mer utfordrende navigasjon.

Innhold som bryter kravet

Manglende undertitler i løpende tekst kan forekomme. Det er for mange tidligere aktuelt-saker å utbedre til at vi har rukket å endre bakover i tid. Dette jobber vi  med å forbedre i 2024/2025.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ved skjemautfylling får ikke brukeren opp beskjed om feil. Grunnen til at vi ikke har lagt opp til dette, er at skjemaet er veldig begrenset, samt at UU ikke er fulgt fra RVTS Østs side. Konsekvensen det kan ha for brukeren, er at det er fort gjort å ha skrivefeil i skjemaet. Men f.eks. e-postadressen er nødt til å ha alfakrøll og punktum i nettadressen for at skjemaet skal bli sendt. Vi vil prioritere forbedring i 2024/2025.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i gang med et forbedringsarbeid som vil styrke vårt arbeid med universell utforming i 2024/2025.