Tilgjengelighetserklæring for dibk.no

 • dibk.no
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET, organisasjonsnummer 974 760 223
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dibk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler tekstalternativ. Brukere som har slått av bildevisning eller ikke kan se bildene vi bruker, får dermed ikke tilgang til innholdet

Innhold som bryter kravet

Innholdsfortegnelsen til vår visning av forskrift og veiledning har en rolle som ikke er innenfor den nødvendige konteksten. Det er derfor vanskelig for brukeren å få informasjon om hvordan sideelementene passer sammen. Denne feilen blir rettet i forbindelse med at vi bytter cms.

Innhold som bryter kravet

Ikoner som brukes som illustrasjoner har for liten kontrast, og har dermed forbedringspotensial slik at de blir synlige også for svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På enkelte steder mangler tekstalternativet i lenker, bilder eller i andre elementer.

Lenker uten tekstalternativ, som beskriver hva brukeren kan forvente å finne etter å ha klikket på en lenke, kan være problematiske for alle brukere, men spesielt for dem som er blinde eller har nedsatt syn. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feilen opptrer i påmeldingen til nyhetsbrevet. Dette er en tredjepartsløsning som vi ikke selv kan overstyre, men som fører til en dårligere brukeropplevelse for alle som forsøker å registrere seg som abonnenter. Vi er i dialog med leverandøren av løsningen slik at feilen rettes i løpet av første kvartal 2023. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Denne feilen finnes i visningen av veiledningen til forskriftene og gjør det vanskelig for brukere med skjermlesere å vite hvordan sideelementene henger sammen. Denne feilen blir rettet i forbindelse med at vi bytter cms.

Innhold som bryter kravet

Denne feilen finnes i visningen av veiledningen til forskriftene og gjør det vanskelig for brukere å identifisere elementer og dermed navigere på siden. Denne feilen blir rettet i forbindelse med at vi bytter cms.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .