Tilgjengelighetserklæring for askoy.kommune.no

  • askoy.kommune.no
  • ASKØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 442
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

For å sikre tilgjengelighet på askoy.kommune.no har vi:
Spesifisert at vi skal teste for tilgjengelighet i våre oppdragsbeskrivelser, både internt og eksternt.
Vi har satt tilgjengelighet som et krav i våre anskaffelser
Tester jevnlig for feil og mangler
Bruker kompetente, eksterne konsulenter for å sjekke våre løsninger
Vurderer utfasing av teknologier som ikke understøtter tilgjengelighet for alle

Det finnes egne erklæringer på løsninger som for eksempel webservere for innsyn, karttjenester, historisk arkiv, skjemaserver, barnehage og skolenes systemer som kan inneholde beskrivelser av brudd på WCAG sine bestemmelser. Alle systemer gjennomgås fortløpende og forbedres av de respektive leverandører.