Tilgjengelighetserklæring for meloy.kommune.no

 • meloy.kommune.no
 • MELØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 189 866
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MELØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på meloy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Gjennomførte tester har ikke avdekket utforming av brukergrensesnittet eller bruk av tabeller til annet enn presentasjon av data. Med unntak av at på flere sider er det hoppet over ett eller flere overskriftsnivåer. Så strukturen i teksten er ikke optimal flere steder.

Det rapporteres på noe feil tabelloppgbygging når det kommer til tilordning av dataceller til tabelloverskrifter og henvisninger til tabelloverskrifter for de følgende 6 sidene:
- Meløy fritidsbad - https://www.meloy.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/meloy-fritidsbad2/
- Meløy kulturskole - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/meloy-kulturskole/
- Priser barnehageplass - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/priser/
- Reipå skole - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/priser/
- Skolefritidsordningen (SFO) - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/sfo/
- Kommunale avgifter og priser - https://www.meloy.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/gebyrer/

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Sidetitler (<title>) er ikke nok informerende. Forsiden har "Start" som sidetittel. Gjennomgående  mangler det navnet på nettstedseier. Anbefaler: "Forside - Meløy kommune".

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller hvor lenkene mangler et tekstalternativ fordi lenken har blitt lagt inn feil. Flere steder har URL-en og lenketeksten blitt lagt inn som hvert sitt kode-element. Andre steder har det blitt lagt innn lenker som ikke eksisterer lengere. Noen lenketekster bør også gås igjennom av redaktør, da ikke alle er like informative.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket fire rammer som ikke følger kravet.
https://www.meloy.kommune.no
https://www.meloy.kommune.no/motekalender/
https://www.meloy.kommune.no/aktivitetskalender/
https://www.meloy.kommune.no/postliste/


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommunikasjonsrådgiver jobber nå med resterende punkter i forrige tilsynsrapport.