Tilgjengelighetserklæring for meloy.kommune.no

 • meloy.kommune.no
 • MELØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 189 866

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MELØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på meloy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene har avdekket noen utfordringer rundt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren. Flere av disse mangler et tekstalternativ som er fullt beskrivende for lenkens mål. Ikonene som brukes på undersider for deling til LinkedIn og Facebook, samt utskift må få på plass alternative tekster.

Også lenken under 6. klasse på siden https://www.meloy.kommune.no/innhold/helse-omsorg-og-velferd/helsestasj… må få på plass alternativ tekst

"Søk"-knappen bør også få på plass ledetekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomførte tester har ikke avdekket utforming av brukergrensesnittet eller bruk av tabeller til annet enn presentasjon av data. Med unntak av at på flere sider er det hoppet over ett eller flere overskriftsnivåer. Så strukturen i teksten er ikke optimal flere steder.

Det rapporteres på noe feil tabelloppgbygging når det kommer til tilordning av dataceller til tabelloverskrifter og henvisninger til tabelloverskrifter for de følgende 6 sidene:
- Meløy fritidsbad - https://www.meloy.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/meloy-fritidsbad2/
- Meløy kulturskole - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/meloy-kulturskole/
- Priser barnehageplass - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/priser/
- Reipå skole - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/priser/
- Skolefritidsordningen (SFO) - https://www.meloy.kommune.no/innhold/barn-og-skole/sfo/
- Kommunale avgifter og priser - https://www.meloy.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/gebyrer/

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved å blåse opp siden til 400% størrelse med 1280 piksler bredde viser de gjennomførte testene at det er innhold som går tapt. Eksempelvis på forsiden så forsvinner boksene:
Kultur og fritid, Barnehage og skole , Helse og velferd, Plan, utvikling og næring, Teknisk og eiendom, Politikk og Administrasjon.
"Søk" overlapper med "hamburgermenyen".
Datotekst i kalender forsvinner bak boksen som inneholder arrangementsbeskrivelse.
 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene avdekket flere problemer med tastaturbruk, i hovedsak tab og enter-tast. Eksempelvis: På forsiden når man går inn på boksene "Kultur og fritid", "Barnehage og skole", "Helse og velferd", "teknisk eiendom", plan, utvikling og næring", "politikk og administrasjon" er det ikke mulig å komme seg videre inn på undersider ved kun bruk av tastatur. Disse boksene er minimalt uthevet når knappene er i fokus, noe som gjør at det er vanskelig å se hvor markøren er.  
I tilegg hopper den over disse boksene og hopper rett til  "hjelp-psykisk helse" og "time hos saksbehandler".

Innhold som bryter kravet i regelverket

Som nevnt i kravet over 2.1.1 Tastatur: Undersider: Testene avdekket at man ved mange tabulatortrykk ikke kommer seg verken videre på siden, eller tilbake på forsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene avdekket av nettstedet mangler hopp til-lenker ved bruk av tabulator. Dette bør kodes inn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidetitler (<title>) er ikke nok informerende. Forsiden har "Start" som sidetittel. Gjennomgående  mangler det navnet på nettstedseier. Anbefaler: "Forside - Meløy kommune".

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rekkefølgen på tastaturnavigasjonen virker stort sett gjennomgående logisk med noen unntak. Testene avdekker noen navigasjonsfeil på menyelementene på forsiden - ref. pt 2.1.1

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere tilfeller hvor lenkene mangler et tekstalternativ fordi lenken har blitt lagt inn feil. Flere steder har URL-en og lenketeksten blitt lagt inn som hvert sitt kode-element. Andre steder har det blitt lagt innn lenker som ikke eksisterer lengere. Noen lenketekster bør også gås igjennom av redaktør, da ikke alle er like informative.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På forsiden med hovedmeny-boksene er det vanskelig å se fokusmarkøren som er lilla (Chrome standard) mot den mørke blågrønne fargen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomførte tester har ikke funnet noen pekeavbrytelser med unntak på mobil. Når man åpner hovedmenyen har man muligheten til å scrolle nedover uten innhold. Nettsiden bak kan synes i bunnen. Denne menyen bør ikke ha scrolle-funksjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene avslørte at det finnes innholdselementer på andre språk som mangler riktig språkdefinisjon. Eksempelvis knappen "Language" i menyen. Siden er også mulig å oversette til andre språk, men da blir f.eks rammen "Kulturkalenderen" stående på norsk uten å ha valgt norsk som språk i kildekoden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.
F.eks: "https://www.meloy.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/pa-tur-i-meloy2/" hvor to elementer bruker samme ID "_marker"

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket fire rammer som ikke følger kravet.
https://www.meloy.kommune.no
https://www.meloy.kommune.no/motekalender/
https://www.meloy.kommune.no/aktivitetskalender/
https://www.meloy.kommune.no/postliste/

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført
https://www.meloy.kommune.no/sok?q=


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Dette er et arbeid vi vil ta fatt på når vi får tilsatt kommunikasjonsrådgiver.