Tilgjengelighetserklæring for FirstAgenda Prepare

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på FirstAgenda Prepare slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Teksten bliver ikke ændret i Prepare efter at have indstillet den til det. Det kan gøre det svært for en svagtseende at læse teksten uden skærmlæser. En opgave pågår hvor vi indstallerer et React-komponent, der forventer at løse problemet.

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Innhold som bryter kravet

Dokumenter inde på et møde optræde som et billede, da der er overlay på og er derfor ikke tilgængeligt for skærmlæser og tastaturnavigering. En opgave pågår hvor vi indstallerer et React-komponent, der forventer at løse problemet.

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Innhold som bryter kravet

Ved 400% zoom forsvinder indholdet (dokumentet) og venstremenuen bliver meget stor, det samme gør headeren. Det bliver derfor umuligt for læseren at se alt indhold på siden. Vi er i gang med at løse problemet, men vi er stødt på udfordringer med elementer der ved Zoom bliver for store.

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Innhold som bryter kravet

Line height kan godt styres, men ikke i dokumentvisning. Vi kan med det nye React-komponent ændre i dokumentstørrelsen, men vi vil ikke kunne ændre i linjeafstanden.

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Når man vil dele en kommentar kan det være vanskeligt for brugeren at se indholdet i dokumentet da modalen lægger sig ind over dokumentet. Derudover kan man som skærmlæser ikke lukke modalen ved at bruge tastaturet og det bliver derfor udtydeligt hvordan man kan lukke funktionen igen. Implementeringen af et nyt design i Prepare vil løse problemet. Designet bliver implementeret i 2024. 

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Der mangler navigation med tastaturet til følgende funktioner: personlige noter, del kommentar og markering. Implementeringen af et nyt design i Prepare vil løse problemet. Designet bliver implementeret i 2024. 

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Innhold som bryter kravet

Det er implementerte <main> element på alle sider. På sider der det ikke er dokument mangler funksjon for hopp til innhold.

Innhold som bryter kravet

Hænger sammen med 1.4.13. 

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Der er ingen hørbare melding på at man har sendt en delt kommentar. 

Tilgjengelige alternativ

Alternative sider er publisert på portalen og på "Politisk møteportal", samt Bk360.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør arbeider med å få lukket avvik i forhold til uu-rapporteringen.