Tilgjengelighetserklæring for biogassoslofjord.no

 • biogassoslofjord.no
 • ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 694
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på biogassoslofjord.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler alt-tag på bilder og der det er alt-tag er ikke bildet riktig beskrevet. Dette gjør at programvare ikke leser opp nettsiden rett. Vi jobber med å utbedre kravet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er ikke mulig å lese i for eksempel liggende visning på telefonskjermer og nettbrett. Dette gjør at brukere som trenger at skjermen er i denne retningen, ikke har mulighet til det. Vi jobber med å utbedre kravet.

Innhold som bryter kravet

Ved endring at tekststørrelse er det deler av forsiden som flytter på seg, og tekst går over illustrasjoner og annen tekst. Noen ansattbilder kuttes på andre sider. Dette gjør nettsiden rotete for brukere som trenger å oppskalere teksten. Vi jobber med å utbedre kravet.

Innhold som bryter kravet

Noe av teksten på forsiden går over hverandre. Vi jobber med å utbedre kravet.

Innhold som bryter kravet

Det er lav kontrast på knapper til navigasjon på høyre side, i sidebar navigasjonen. Dette gjør at brukere med nedsatt synsevne kan ha vanskelig for å navigere på siden. Vi jobber med å utbedre kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Utformingen av for eksempel forsiden er ikke lagt opp slik at det er mulig å hoppe over blokker, da det er lagt opp til en flow. Vi jobber med å utbedre kravet.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å utbedre kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det mangler definering av engelsk på engelsk underside. Dette gjør at programmer kan lese opp nettsiden feil. Vi jobber med å utbedre kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Duplicate ID. VI jobber med å utbedre kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har testet siden vår opp mot kravene for universell utforming av nettsider, og jobber med å utbedre de kravene der nettsiden ikke er tilstrekkelig. Vi håper at under våren 2023 vil alle kravene være utfylt.