Tilgjengelighetserklæring for aama.no

 • aama.no
 • AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS, organisasjonsnummer 986 088 695
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på aama.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Datomarkering i lenker oppgir ikke hele datoen.

Dokumenter siden burde gitt mer kontekst på informasjonen (f.eks. dato markert som dato etc.)

Tilgjengelige alternativ

Vi vil rette opp i disse lenkene i samarbeid med leverandør av nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Lenker er kun indikert med farge

Tilgjengelige alternativ

Vi vil gjøre endringer på nettsiden i samarbeid med leverandør, som vil følge krav til universell utforming.

Innhold som bryter kravet

Dårlig kontrast i meny.

Tilgjengelige alternativ

Leverandør av nettsiden har foreslått endringer som kan implementeres.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Bildeslider på forsiden pauser ikke når den har fokus/hover.

Tilgjengelige alternativ

Dette vil leverandør av nettsiden rette opp i.

Innhold som bryter kravet

Denne funksjonen mangler

Tilgjengelige alternativ

Vil kunne implementeres av leverandør.

Innhold som bryter kravet

Dokumenter trenger noen forbedringer (f.eks. markere fil typen og størrelse i lenken)

Tilgjengelige alternativ

Forbedringer i "Dokumenter" (f.eks. markere fil typen og størrelse i lenken)

Innhold som bryter kravet

Kun en måte å navigere på

Innhold som bryter kravet

Hopper over noen nivåer og bruker H6 i footer

Tilgjengelige alternativ

Leverandør må endre på noe av koden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen feil i HTML

Tilgjengelige alternativ

Må rettes opp av leverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i dialog med leverandør om gjennomgang og endringer av nettstedet, og mulige tilpasninger.