Tilgjengelighetserklæring for roreprosjektet.no

 • roreprosjektet.no
 • ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 694
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på roreprosjektet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er videoer linket fra youtube på vår nettside som ikke er tekstet. Som en årsak kan dette vært glemt/oversett ved publisering av videoene. Vi har startet med teksting av videoer nå. Blir omfanget for stort vil vi vurdere å korte ned eller evt. slette videoer fra nettsiden. Mangel på tekst vil kunne gjøre det vanskelig for bl.a. personer med hørselshemninger å få med seg innholdet av videoene.

Innhold som bryter kravet

Det er videoer linket fra youtube på vår nettside som ikke er tekstet. Som en årsak kan dette vært glemt/oversett ved publisering av videoene. Vi har startet med teksting av videoer nå. Blir omfanget for stort vil vi vurdere å korte ned eller evt. slette videoer fra nettsiden. Mangel på tekst vil kunne gjøre det vanskelig for bl.a. personer med hørselshemninger å få med seg innholdet av videoene.

Innhold som bryter kravet

"Registrer" knappen i footer har dårlig kontrast. Det er vanskelig å begrunne hvorfor kravet ikke er oppfylt, men det kan tenkes at dette har blitt oversett i prosessen. Dårlig kontrast kan skape utfordringer for synshemmede å navigere seg på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Bilde av tekst "hva sier rådene" oppfyller ikke kravet. Dette har vært oversett ved publisering av bildet. Som en konsekvens vil funksjoner som bl.a. tekst-til-tale ikke kunne lese teksten i bildet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kan ikke åpne nettsidens meny ved bruk av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Ukjent årsak til hvofor kravet ikke er oppfylt. Dette fikses via nettsidens leverandør.

Innhold som bryter kravet

nettsiden mangler flere måter å navigere på. Det gjøres forslag om å legge inn et nettstedskart. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden følger ikke rekkefølge h1, h2 og h3. Årsaken er ukjent. mangel på dette kan skape utfordringer i form av bl.a. bruken av teskts til tale funksjonen for personer som har behov for det.

Innhold som bryter kravet

Menyen på nettsiden kommer ikke i fokus. Ukjent årsak til hvorfor dette mangler.

Innhold som bryter kravet

Name og labels er ikke like. årsaken til hvorfor dette krave ikke er oppfylt er ukjent.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Duplicate ID 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .