Tilgjengelighetserklæring for energientreprenor.no

 • energientreprenor.no
 • VALDRES ENERGI AS, organisasjonsnummer 921 389 256
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VALDRES ENERGI AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på energientreprenor.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En del bilder mangler alternativ tekst.
Enkelte tekstlenker er ikke beskrivende, bl.a. fordi kun ordet «her» er lenket.
Enkelte steder er rammen rundt teksten som holder lenken. Der har ikke selve lenken beskrivelse, men teksten inni er beskrivende. 
Bildearkivet skal gjennomgås og tekstes i løpet av 2024.

Tilgjengelige alternativ

Legge inn alternativ tekst på bilder og lenker.

Innhold som bryter kravet

Det er benyttet video hvor innhold kun presenteres med lyd og bilde, uten teksting. Det er ikke benyttet kun lydfiler. Der video benyttes kan lyd styres og knapper kan betjenes med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Video er levert av ekstern samarbeidspartner og teksting er dermed ikke mulig. Det kan legges inn tekst som mediealternativ der det er mulig.

Innhold som bryter kravet

Eierforhold i konsernkart betegnes kun ved fargekode. 
Vil i løpet av 2024 se på justering av konsernkartet med også bruk av flere visuelle virkemidler som tekstbok e.l. 

Tilgjengelige alternativ

Legge inn tekstboks med selskapsnavn i organisasjonskartet i tillegg til fargekoder.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Rullerende elementer (slidere) kan ikke stoppes/pauses ved bruk av tastatur, men det er mulig å navigere tilbake til forrige element. Video kan pauses og stoppes. Det er ingen blinkende og forstyrrende element hvor det er nødvendig å skjule. 
Vil i løpet av 2024 vurdere om slidpresentasjonen skal justeres.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder gir ikke lenketeksten alene nok informasjon om formålet med lenken. Eksempelvis der kun ordet «her» er lenket. Alle lenker står i en tekst-/kode-kontekst som vil gi forståelse for formål.
Gjennomgang og justeringer av lenketekst med bl.a. "her" vil bli gjort i løpet av 2024.

Tilgjengelige alternativ

Legge inn beskrivende tekst på lenker.

Innhold som bryter kravet

Alle sider kan nås ved lenker – de fleste fra flere lenker. Noen sider kan kun nås ved en enkelt lenke og sidekart bør legges til siden. 
Sidekart skal lages i løpet av 2023.

Tilgjengelige alternativ

Legge inn sidekart på nettsiden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper har ikke ledetekst, men div inneholder beskrivende tekst.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .