Tilgjengelighetserklæring for htu.no

  • htu.no
  • HUSLEIETVISTUTVALGET, organisasjonsnummer 982 965 691
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Husleietvistutvalget ønsker å gjøre innholdet på vår nettside så tilgjengelig som mulig for alle brukere, slik at alle har like muligheter til å bruke www.htu.no.

Dette skal vi blant annet gjøre ved å følge kravene for universell utforming og klarspråk.
Vi skal aktivt vedlikeholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted, slik at vi innfrir gjeldende og fremtidige krav. Videre skal vi sørge for at universell utforming er ivaretatt ved oppgraderinger av eksisterende system og ved valg av nye system.