Tilgjengelighetserklæring for avfallsservice.no

  • avfallsservice.no
  • AVFALLSSERVICE AS, organisasjonsnummer 964 180 644
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AVFALLSSERVICE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på avfallsservice.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke dette kravet per i dag. Dette punktet jobbes det videre med for å finne en god løsning på problemet.

Innhold som bryter kravet

I likhet med punkt 1.4.10 er dette også noe som jobbes aktivt med. Vi har ikke funnet en god løsning på dette enda.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hos Avfallsservice AS er det kun undertegnende som jobber aktivt med denne delen da vi er en ganske liten bedrift. Heldigvis er det flere offentlige etater rundt meg som også jobber aktivt med universell utforming. Jeg rådfører meg ofte med de for å finne fram til gode løsninger, og gir selvfølgelig tips tilbake.

Jeg har også utarbeidet en sjekkliste når jeg skal gjøre noe på nettsiden. Det finnes egne sjekklister for oppretting av ny side, endring av eksisterende sider, legge ut bilder, og legge til nye funksjoner. Det er for å sikre meg at regelverket for universell utforming følges hver gang.

I mitt årshjul har jeg også satt opp at regelverket skal sjekkes hver 6. måned for å se om det er nye regler man må ta hensyn til.

Videre skal det prioriteres å finne løsninger på de kravene vi per dags dato ikke oppfyller.