Tilgjengelighetserklæring for Helfo.no

 • Helfo.no
 • HELFO, organisasjonsnummer 986 965 610
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELFO kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helfo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen bilder som ikke har tilstrekkelig beskrivelse til brukere som ikke ser. Vi har imidlertid satt lav prioritet på forbedring fordi vi ikke fant så mange bilder på nettstedet.

Sidene har flere ikoner som har en dekorativ funksjon, men ingen tekstbeskrivelse. For brukere som ikke ser, oppfattes dette som bilder uten forklaring.

Vi vil gjøre redaksjonelle og tekniske forbedringer i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder har vi tekst som fremstår som overskrifter, men vi har brukt fet skrift istedenfor riktig overskriftskoding (h3). Dette er forvirrende for de som bruker skjermleser, fordi fet skrift ikke blir forstått som en overskrift.

Overskriftene legges inn manuelt og får ikke alltid riktig nivå. I forbindelse med regelmessig kvalitetsgjennomgang av sidene vil vi rette opp feil i overskriftsnivåene. Vi gjennomfører kompetansetiltak på dette umiddelbart, og vi vil fremover unngå nye feil av denne typen.

Gjennomgangen av tilgjengelighet på sidene vil også inkludere gjennomgang av tabeller for å se om de er kodet riktig.

Innhold som bryter kravet

Innhold går an å nå bak modale vinduer. Vi har satt høy prioritet på forbedring fordi dette blant annet gjelder for hovedmenyen og påvirker mange brukere i stor grad.

Det er også ulogisk rekkefølge i modaler, i PowerBI visualiseringer og ved Vis alle/flere knapper. Vi har kun to av disse PowerBi visualiseringene. Tabellene gir dybdeinformasjon til brukere som er spesielt interessert i temaene, men de påvirker ikke brukerens muligheter til å benytte tjenester eller få oppfylt rettigheter på nettstedet. Vi vurder konsekvensen av feilen som lav.

Vi vil gjøre redaksjonelle og tekniske forbedringer i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

Påmelding til nyhetsbrev har flere inputfelt  som mangler attributt til å hjelpe brukeren å fylle ut gjentatt informasjon . Vi har dialog med vår leverandør  for å utbedre svakheten.

Innhold som bryter kravet

Siden  skalerer fint ved zoom opp til 400 %. Det er imidlertid ikke mulig å forstørre bare tekst, og funksjonalitet forsvinner på enkelte sider. I 2023 vil vi utforske nærmere  hvordan vi kan forbedre dette i løsningen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I enkelte moduler er lukk-knappen vanskelig å nå eller se når de er i fokus. 

Vi har satt høy prioritet på forbedring fordi dette påvirker flere brukere i stor grad.
Dette vil forbedres i løpet av 2023.
 

Innhold som bryter kravet

Ikke godkjent: Det er ulogisk rekkefølge i modaler, i PowerBI visualiseringer og ved Vis alle/flere knapper. Vi planlegger å ha dette ordnet i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenketekster er veldig lange . Vi har satt høy prioritering på forbedring fordi dette i stor grad kan påvirke brukere som ikke ser. Vi vil jobbe med dette redaksjonelt og gå over eldre innhold i løpet av 2023.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Hvis brukeren sender et skjema for påmelding til nyhetsbrev, kommer en eventuell feilmelding som ikke er beskrevet i tekst, men kun med farge.

Vi har prioritert fiksing av dette som kritisk, fordi feilmeldingen kan ekskludere brukere som sliter med å skille farger fra hverandre. Vi har kontakt med en tredjepartsleverandør om dette.
 

Innhold som bryter kravet

Enkelte feil blir ikke beskrevet i tekst. Dermed gis det heller ingen beskrivelse på hvordan feilen kan korrigeres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere elementer er ikke nestet (kodet)  i henhold til standarden. Vi planlegger å ha dette forbedret i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

Punktet er vurdert som ikke godkjent på bakgrunn av at det er flere interaktive komponenter som ikke fungerer bra med hjelpemidler. Vi planlegger å ha dette forbedret teknisk i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .