Tilgjengelighetserklæring for Helseboka - vaksinasjon Narvik kommune

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NARVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helseboka - vaksinasjon Narvik kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leverandør sier det mangler noen aria-labels

Innhold som bryter kravet

Leverandør sier: De fleste av våre input-felter bruker labels som beskriver hva innholdet burde være. Men de bruker ikke
placeholders

Innhold som bryter kravet

Informasjon fra leverandør: På noen knapper er ikke all tekst synlig på 200% fordi noen tjenester har svært lange navn

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Informasjon fra leverandør: Innsending av skjema kan sees på som et juridisk bindende dokument, for å være innenfor her bør det være
mulig å gå tilbake å se hva man har svart i et skjema

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Fra leverandør: De fleste komponentene har aria attributes, men noen mangler


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Helseboka er en 3 parts løsning som Narvik kommune, som mange andre kommuner, benytter. Vi har ikke noen muligheter gjøre større justeringer på innholdet i løsningen.

Helseboka har laget en tilgjengelighetserklæring som også kan leses, mhp hvordan de jobber med universell utforming av IKT: https://helseboka.no/tilgjenglighetserklaering
Helseboka bekrefter at "nettstedene vi leverer til våre offentlige kunder, er i samsvar med kravene til universell utforming".

Vi har etter beste mulighet testet løsningen og ved evt. feil vil vi være i dialog med leverandør om utbedringer.

Denne erklæringen gjelder for timebestillingsløsning for vaksinering via Helseboka, og omfatter følgende nettadresser:

Timebestilling Narvik: https://www.helseboka.app/booking/staff/1129177
Timebestilling Ballangen: https://helseboka.app/b/s/899449
Timebestilling Kjøpsvik: https://helseboka.app/b/s/899395