Tilgjengelighetserklæring for oppdalsmuseet.no

 • oppdalsmuseet.no
 • OPPDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 983 003
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OPPDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oppdalsmuseet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bildene bortsett fra bildegalleriet mangler alternativ tekst. Nettsiden oppfyller ikke alle kravene til ikke-tekstlig innhold per i dag. Flere bilder og knapper mangler alternativ tekst. Dette kan forhindra at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

Navigasjon mangler aria-role. Bruk av overskriftsnivåer kan forbedres.

Innhold som bryter kravet

Lenkene mangler permanent understrek, og mange kan bare gjenkjennes som lenker ut fra farge. Dette kan forhindra at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kun tabulatorrekkefølge. Dette kan forhindra at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

Feil rekkefølge på tittel og nettstedsnavn i sidetittel. Dette kan forhindra at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte generelle lenketekster. Dette kan forhindra at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

Kun menynavigering

Innhold som bryter kravet

Generelle lenker mangler aria-label

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feil språkattributt på tysk og engelsk side

Tilgjengelige alternativ

Tekst finnes på norsk

Innhold som bryter kravet

Feil språkattributt på tysk og engelsk side

Tilgjengelige alternativ

Tekst finnes på norsk

Innhold som bryter kravet

Navigasjon kollapser ved i valg i mobilvising eller høy forstørrelse

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte feil i HTML-struktur

Innhold som bryter kravet

Navigasjon mangler aria-role


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Oppdalsmuseet har gjennomgått nettsiden og krav til universell utforming etter beste evne. Dette er gjort i samråd med vår leverandør av teknologi og design; Exigo AS.
Vi ser at siden har mangler, det er beklagelig og det jobbes tett opp mot vår teknologileverandør Exigo om å rette opp brudd på regelverket. Vår leverandør brukes for det meste hos private aktører, men har likevel interesse i å forbedre sidene. Det vil være godt for brukerne, og for oss som tilbydere av informasjon og billettsalg.
Arbeidet med universell utforming av nettsider har gjort oss mer bevisste, og det vi har lært brukes i videre bruk av nettstedet.
Strategi/Plan for forbedring og godt vedlikehold:
- tett samarbeid med nettsideleverandør for å optimalisere teknologien. Det vil gjøre det mulig for oss å tilby godt innhold med universell utforming
- bevisstgjøring av våre innhold-skapere. Tenker da spesielt på brukervennlighet, ledetekster, logisk struktur osv. når vi legger inn f.eks. bilder, linker, skjema osv.
- Minimum en årlig gjennomgang av nettsidene
- Være gode på å følge opp forespørsler og tilbakemeldinger