Tilgjengelighetserklæring for www.sarpsborg.com

  • www.sarpsborg.com
  • SARPSBORG KOMMUNE, organisasjonsnummer 938 801 363
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SARPSBORG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.sarpsborg.com slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Våre direktesendinger fra politiske møter/evt. andre direktesendinger tekstes ikke. Møtene kan vare i flere timer, og det vil være en uforholdsmessig stor byrde å tekste disse. 

Tilgjengelige alternativ

Det finnes tilgjengelig tekstalternativ i form av saksdokumenter og protokoller.  (Gjelder direktesending fra politiske møter.)

Andre videoer ligger tilknyttet artikler som beskriver samme tema.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravene i dokumenter på nettsiden, da dette er et forholdsvis nytt krav. Vi tilstreber å gjøre dette riktig framover. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sarpsborg kommune jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider. Vi er opptatt av at våre nettsider skal være tilgjengelige for alle, og tar jevnlige tester for å sikre dette. Vi har også anskaffet et verktøy som overvåker nettsiden og rapporterer feil.