Tilgjengelighetserklæring for Realfagsløyper

 • Realfagsløyper
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Realfagsløyper slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen eldre videoer som ligger på YouTube er ikke tekstet. Årsaken er at det ikke ble lagt tekst på filmene da de ble laget. Dette vil ha konsekvenser for de som er hørselshemmende. 

Innhold som bryter kravet

HTML-struktur og aria-attributter kan forbedres. Spesifikt i forhold til navigasjon i moduler. 
Dette kan ha konskvenser for brukere som navigerer med tastatur og hjelpeteknologi. 

Innhold som bryter kravet

Noen figurer/bilder i moduler inneholder informasjon som bare er tilgjengelig som bilde.
Dette vil ha konsekvenser for synshemmede. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Outline som elementer får når de fokuseres på, forsvinner i elementer og er lite synlig. Årsaken til dette er av vi i dag bruker browser-default, men bør defineres i CSS.
   
 • Det er flere elementer på siden som er kodet feil semantisk, som gjør at de ikke er fokuserbare og ikke kan brukes ved tastaturnavigering. Dette gjelder: 
  • Accordions/Trekkspillmenyer
  • Checkboxer

   Dette vil ha konsekvenser for brukere som kun navigerer med tastatur.

    

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Koden inneholder en god del duplikate id-er, men det er de samme kodeblokkene som inneholder de fleste feilene. Småfeil finnes i css.
Dette vil ha konsekvenser for brukere som bruker hjelpeteknologi. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Krav 1.2.2: Noen eldre videoer som ligger på YouTube er ikke tekstet. Vi vil tekste disse videoene.

Merknad: Powerpoint-filene i modulene er unntatt fra kravene til universell utforming da de er publisert før 1. februar 2022 og ikke er nødvendig for en aktiv administrativ prosess.