Tilgjengelighetserklæring for Visma Foresatt

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Visma Foresatt slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke et tekstalternativ til bilde. 

Konsekvensen er at svaksynte, blinde, døvblinde eller brukere med nedsatt kognisjon ikke får samme opplevelse/informasjon som seende.

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes overskrifter uten innhold.

Konsekvensen er at svaksynte og/eller blinde kan oppleve at de mister innhold som de egentlig ikke mister fordi det er ikke der. Dette vil kunne skape misforståelser. 

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er tekst som ikke tilfredsstiller kravet til kontrast, og konsekvensen er at svaksynte og fargeblinde vil ha vanskeligheter med å lese innholdet.

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er informasjon som blir utilgjengelig når teksten forstørres 200% eller mer. 

Konsekvensen er at svaksynte brukere vil miste innhold på siden. 

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden inneholder en scrollbar seksjon som ikke er mulig å betjene med tastatur.

Konsekvensen er at dette området blir utilgjengelig for de som ikke kan bruke mus eller de som bruker alternativer til tastatur.

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenke uten tekstalternativ, noe som gjør det vanskelig å vurdere om lenken er aktuell eller ønskelig å åpne. 

Konsekvensen er at navigasjon og forståelse av innhold blir vanskeligere for svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsatt motorikk og personer med nedsatt kognisjon.

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er i koden ikke definert språk for siden. 

Konsekvensen et at gjengivelser av tekst og uttale ved bruk av assisterende teknologi blir mindre nøyaktig, og dette vil påvirke brukeropplevelsen til blinde, svaksynte og de med nedsatt kognisjon.

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden inneholder elementer som ikke har unik ID.

Konsekvensen er at blinde, svaksynte, døvblinde og personer med nedsatt kognisjon kan få presentert innholdet på siden feil eller på en uforutsett måte. 

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes knapp uten tekstalternativ, samt utforming uten beskrivende tekst. 

Konsekvensen er at blinde, svaksynte, døvblinde og personer med nedsatt motorikk som bruker datahjelpemiddel ikke får tilgang til alt innhold på siden.

Hjemmeweb for Elever og Foresatte vil ikke kunne tilfredsstille de påkrevde suksesskriteriene under WCAG 2.1 nivå AA. Hjemmeweb for elever og Hjemmeweb for foresatte legges derfor ned den 31. juli 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .