Tilgjengelighetserklæring for nibio.no

 • nibio.no
 • NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI, organisasjonsnummer 988 983 837
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nibio.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det benyttes interaktive kart på siden som viser lokasjoner. Kartene er levert av en tredjepartsløsning som ikke støtter ALT tekst. 

For brukeren får dette lite konsekvenser, siden innholdet i kartet er beskrevet i tekstformat over kartet, f.eks. besøksadresse eller en lokasjonen som kartet viser.

Tilgjengelige alternativ

Det er lagt ut tekst over kartene som beskriver innholdet til brukeren, f.eks. i form av en besøksadresse eller en beskrivelse av området som kartet viser.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det benyttes interaktive kart på siden som viser lokasjoner. Kartene er levert av en tredjepartsløsning som ikke støtter ALT tekst eller ARIA label. 

For brukeren får dette lite konsekvenser, siden det innholdet i kartet er beskrevet i tekstformat over kartet, f.eks. besøksadresse eller en lokasjonen som kartet viser.

Tilgjengelige alternativ

Det er lagt ut tekst over kartene som beskriver innholdet til brukeren, f.eks. i form av en besøksadresse eller en beskrivelse av området som kartet viser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det eksisterer noen sider hvor det er benyttet engelsk språk på norske sider. Innholdet vil bli oppdatert for de sidene fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Vi benytter enkelte skjemaer som hentes fra eksterne sider via iframe, og disse mangler ledetekst.

Dette medfører at en bruker kan ha problemer med å skjønne hvilke felter som må fylles inn og/eller formatet på verdien som skal fylles inn.

Vi arbeider med å rette opp i dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .