Tilgjengelighetserklæring for oppdalkulturhus.no

 • oppdalkulturhus.no
 • OPPDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 983 003
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OPPDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oppdalkulturhus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden oppfyller ikke alle kravene til ikke-tekstlig innhold per i dag. Flere bilder og knapper mangler alternativ tekst. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte deler av websiden har for svak kontrast. Dette betyr at brukerne kan ha problemer med å se hva som står der. Tiltak igangsatt med leverandør DX

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er per i dag ikke fullstendig kompatibel med navigering kun med bruk av tastatur. Enkelte elementer, som for eksempel nedtrekksmenyer, kan ikke navigeres til med bruk av kun tastaturet. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Vi har en karusell på forside, som ikke kan stoppes. 

Tilgjengelige alternativ

Vi kan sette hastighet på skifting av bildene i karusell, og bruker kan velge å gå frem og tilbake i karusellen.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan per i dag ikke oppfylle dette kriteriet da noen av elementer ikke er fokuserbare og dermed hoppes over ved bruk av navigasjon med tastaturet, som f.eks. nedtrekksmenyer. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder man kan legge det inn, men ikke andre. Som f.eks. søkeknappen og menyknappen, disse har ingen definerte navn, så en skjermleser vil dessverre ikke fange opp disse på riktig måte.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke et definert språk. Dette kan forhindre at skjermlesere leser opp innholdet på riktig språk.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har linker og menypunkt som tar brukeren i nye faner, eller til andre nettsteder. Dette er ikke markert med ledetekst eller på en annen måte.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Oppdal kulturhus har gjennomgått nettsiden og krav til universell utforming etter beste evne. Dette er gjort i samråd med vår leverandør av teknologi og design; Dialog Exe.

I vår gjennomgang har vi vurdert sidene ved hjelp av f.eks. med Googles Wave Evaluation Tool, testet praktiske brukerfunksjoner samt hatt en god dialog med support på vår webside underveis.

Vi ser at siden har mangler, det er beklagelig og det jobbes tett opp mot vår teknologileverandør DX om å rette opp brudd på regelverket. Vår leverandør brukes hos mange kulturhus og kinoer, og har stor interesse å forbedre sidene. Det vil være godt for brukerne, og for oss som tilbydere av informasjon og billettsalg.

Arbeidet med universell utforming av nettsider har gjort oss mer bevisste, og det vi har lært brukes i videre bruk av nettstedet.

Strategi/Plan for forbedring og godt vedlikehold:
- tett samarbeid med nettsideleverandør for å optimalisere teknologien. Det vil gjøre det mulig for oss å tilby godt innhold med universell utforming
- bevisstgjøring av våre innhold-skapere. Tenker da spesielt på brukervennlighet, ledetekster, logisk struktur osv. når vi legger inn f.eks. bilder, linker, skjema osv.
- Minimum en årlig gjennomgang av nettsidene
- Være gode på å følge opp forespørsler og tilbakemeldinger