Tilgjengelighetserklæring for hiks.no

 • hiks.no
 • HORISONT MILJØPARK IKS, organisasjonsnummer 966 144 297
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HORISONT MILJØPARK IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hiks.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke gjennomgående, bare unntaksvis innfris kravet i dagens løsning. Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er planlagt gjennomført i løpet av våren 2023 og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er snart forestående og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling.

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er snart forestående og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Er i en prosess om en ny løsning for hjemmeside. Dette er snart forestående og det er derfor ikke vurdert inngående i dagens løsning, som er under avvikling.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I forbindelse med etableringen av ny løsning for vår hjemmeside vil vi ta hensyn til krav om universell utforming. Dette er også avklart med leverandøren av den nye løsningen.
Vi er dessverre forsinket med lanseringen av den nye løsningen som følge av at interne ressurspersoner har sluttet i vår bedrift og at vi pr. i dag derfor mangler nødvendig ressurser og kompetanse.
Dette arbeidet har uansett prioritet hos oss, men vi blir uansett noe forsinket. Planen vår er å lansere ny løsning i løpet av våren.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Kai Løvstad
e-post: kai@hiks.no
Telefon: 48 20 90 42