Tilgjengelighetserklæring for https://elevkontrakter.vtfk.no/

 • https://elevkontrakter.vtfk.no/
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på https://elevkontrakter.vtfk.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen grafiske elementer mangler alternativ tekst.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Innhold som bryter kravet

Videoer som viser hvordan de ulike deler av løsningen som pålogging, signering og betaling er ikke tekstet.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Innhold som bryter kravet

Enkelte brudd på bruk av overskriftshieraki og manglende nivåer. Eksempelvis h2 uten h1, h2 etterfulgt av h4.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Innhold som bryter kravet

Farge på lenker skiller seg i liten grad fra annen tekst. Også feilmeldinger i skjema.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Innhold som bryter kravet

Forstørring over 175% gjør løsningen vanskelig å navigere i og enkelte elementer blir borte eller flyttes.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har ikke funksjonalitet for å hoppe direkte til innhold.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Innhold som bryter kravet

Input-elementer i skjema mangler synlig fokusmarkering.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Attributt "lang" i html-dokumentet skiller ikke på valgt språk ved engelsk versjon.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen feil i kode. Duplikate id-er. Manglende title-tag i head. Ugyldig nøsting av enkelte html-elementer. Manglende alt-tagger på ikoner.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.

Innhold som bryter kravet

Enkelte mangler.

Tilgjengelige alternativ

Elev og foresatt kan ta kontakt med skolen og foreta signering på papir og alternativ betaling.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .