Tilgjengelighetserklæring for sandnes.kommune.no

 • sandnes.kommune.no
 • SANDNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 137
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sandnes.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet oppnår at 99,6 % har alt- attributt, ifølge Monsido (verktøy for å sjekke nettsider).
Dette er et godt resultat.

Innhold som bryter kravet

Tabeller legges inn manuelt og vi har ingen ferdigprogrammert mal. Ønsker å prioritere dette i 2024

Tilgjengelige alternativ

Ta kontakt med Servicekontoret

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kort fortalt boksen gir feil Heading. Leverandør må endre i sidemal. Dette vil bli fikset i 2024

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil gjelder feil på tabeller og grafer. Vi vil jobbe med å rette dette fortløpende. I tillegg er det planlagt å flytte innhold av type  planer over i annet verktøy. 
Framtidige planer skal bor nå i et nytt verktøy

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi går ikke inn og endrer i gamle planer. Nye planer er i henhold til kravene


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ønsker at alle skal kunne bruke og forstå innholdet i våre digitale kanaler.

Kravene til universell utforming av IKT krever kompetanseheving. Vi jobber med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming.
For å øke kompetanse og bevisstgjøring i organisasjonen, får ansatte med redigeringstilgang til sandnes.kommune.no opplæring i nettpublisering og universell utforming.
Vi retter feil fortløpende.

Her er en liste over feil som leverandør har fikset i løpet av siste år:
Lagt til «Hopp til hovedinnhold»
Fikset «Skjult innhold har fokuserbart element»
Fikset «Forbudt aria attribut»
Fjernet role="heading"
Fikset «Tekst er utenfor Aria landemerke»
Fikset «Skriftstørrelsen er fast»
La til alternativ tekst på transportsider
Endret innholdsnavigering på artikler fra h3 til h2
Satt global linjehøyde til 1.5
Endret brutt lenke i footer på sandnesløftet