Tilgjengelighetserklæring for Tydal.kommune.no

 • Tydal.kommune.no
 • TYDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 983 472

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TYDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Tydal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsidene til Tydal kommune der bilder mangler alternativ tekst. 

Tilgjengelige alternativ

Tekst i artikkel

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kolonneoverskriftene på tabeller er ikke kodet korrekt på mindre skjermer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsiden der elementer har dårlig kontrast. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn på bilde av tekst

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn der elementer overlapper hverandre ved zoom.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn der ikke-tekstlig innhold har for svak fargekontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kalenderen i booking er vanskelig å bruke med tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Leverandør vil fjerne hurtigkommandoen i hopp til funksjonen

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hopp til funksjonen har noen svakheter

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn på nettsiden der lenkemålet ikke framgår tydelig av lenketeksten

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn av noen få elementer som mangler fokusmarkering

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er avdekket sider med kodefeil


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med at nettsiden skal være universelt utformet.