Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Stream (UDE)

 • Microsoft Stream (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Stream (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

[CRUD-problem]: To "Avbryt"-knapper er definert i "Endre gruppebilde"-dialogen.
[GA] Sikrer at elementer med en ARIA-rolle som krever overordnede roller, er inneholdt av dem (Accessibility Insights for web).
 [GA] Skjermleseren bør lese Slå på/dempe på riktig måte avhengig av knappens status.
[Transkripsjonsrute] : [DUPLICATE] Skjermleseren annonserer ikke beskrivende når fokus er på transkripsjoner.
[Classic Stream-videos] : Hvert skjemaelement skal ha en etikett.F16

Innhold som bryter kravet

[CRUD-problem]: Verktøytips er ikke gitt for "lukk" og "Søk skyveknapp" i "endre gruppebilde"-vinduet.

Innhold som bryter kravet

Tekstinnhold kan overlappe ved 200% zoom

Innhold som bryter kravet

SharePoint webpart: I 400 % zoommodus er video ikke synlig.
[Strøm - Anbefalt]: Innhold/kontroller er ikke riktig synlige på siden når brukeren endrer størrelsen på siden til 400 %.
[Classic Stream] : I 400 % zoommodus er ikke alle kontroller tilgjengelige.
Horisontal rulling observeres og tekstinnholdet er ikke synlig etter endring av nettleserens zoomnivå til 400 %.

Innhold som bryter kravet

Tekstelementer kan bli avkortet eller overlappet etter å ha brukt tekstavstand på siden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

[Transkripsjonsrute]: Tastaturfokus flyttes ikke til interaktive elementer.

Innhold som bryter kravet

[GA] Tastaturfokus forsvinner etter å ha valgt Avbryt-knappen i dialogboksen Rapporter et teknisk problem.
Gruppen som omslutter Stream-webdelen er ikke-interaktiv, men får tastaturfokus.
[Strøm - Anbefalt]: Etter å ha åpnet "Flere alternativer"-popup, når vi trykker på tabulatortasten, lukkes "Flere alternativer"-popup.
[Skjermleser - MS Stream - Video - Last opp til stream]: I skannemodus flyttes ikke tastaturfokuset til 'Opptak'-ruten.

Innhold som bryter kravet

[Strøm - Alle]: Tastaturfokus er ikke synlig på «Synkroniser dokumenter» og «Tilbake til toppen»-kontroller.

Innhold som bryter kravet

Visuell etikett for noen av UI-elementene er ikke den samme definert semantisk, noe som skiller seg fra den visuelt tilgjengelige etiketten.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder blir kun annonsert på engelsk (EN-US) språk.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder blir kun annonsert på engelsk (EN-US) språk.

Innhold som bryter kravet

Tastaturfokus lander på en annen plugin-knapp (kommentarer) og ikke på transkripsjonsknapp når brukeren lukker transkripsjonsruten.
- [Klassisk strømsøk etter videoer] : Fokus lander ikke på riktig sted når brukeren aktiverer knappen "Slett brukerinndata".

Innhold som bryter kravet

Når det gjelder videoopplasting/redigering, når et språk er valgt for en video, genereres en automatisk lukket teksting hvis språket støttes.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

[Tastatur - MS Stream - Aktiver/deaktiver kamera]: Skjermleseren leser feil tilstand for kameraet av kontroll.
[Skjermleser - MS Stream - Video - Ta opp skjerm eller video]: Skjermleser annonserer ikke endring av tilstand. (Utvidet/Skjulet) etter aktivering av "Kamera" eller "Mikrofon"-kollapsknapper.

Innhold som bryter kravet

[Skjermleser - Strøm] : Skjermlesere leser ikke automatisk opp meldiingen "Hmm ... det ser ut til at du ikke har tilgang." når du går til en video uten tilgang
- [Skjermlesere -Mitt innhold -Gruppe - Opprett en gruppe]: Fortelleren kunngjør ingen informasjon når en ny gruppe opprettes.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .