Tilgjengelighetserklæring for sporveiens bildedatabase

 • Sporveiens bildedatabase
 • SPORVEIEN AS, organisasjonsnummer 915 070 434

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SPORVEIEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Sporveiens bildedatabase slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler tekstalternativer for enkelte inputfelt, ikoner og linker. Tekstalternativer for opplastede filer forutsetter at filen har et navn. Forbedringer er under arbeid, og er blant annet gjort for innloggingssiden og søkesiden. Vi vil arbeide videre med å implementere tilsvarende utbedringer for andre sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke oppfylt for enkelte funksjoner pga. manglende tekstforklaring (sammenheng med 1.1.1). Gjelder blant annet noe ikon-bruk

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke sjekket

Innhold som bryter kravet i regelverket

Manglende forklaring i kode for enkelte input, utover type attributt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker som ikke skiller seg fra vanlig tekst på flere måter enn farge. Vi arbeider med å utbedre dette

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke fått sjekket dette punktet enda

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturnavigasjon er ikke støttet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke støtte for tastaturnavigering

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke støtte for tastaturnavigering (enkelte nettlesere har innstilling for fokusmarkering)

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ledetekst/Labels i koden er i enkelte tilfeller i kode og i HTML output. I enkelte tilfeller skyldes dette bruk av engelsk i kode og andre språk i output. Stort sett oppfylt, men utbedringer foregår

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er i enkelte tilfeller manglende ledetekst og manglende markering av obligatoriske felter. F.eks ved registrering av bruker og opplasting av filer. Vi jobber med å forbedre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

I enkelte tilfeller gis det ikke tilbakemelding om vellykket operasjon (f.eks. opplasting, legg til i prosjekt, sendt epost). Vi jobber med å forbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .