Tilgjengelighetserklæring for Altinn 3

 • Altinn 3
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Altinn 3 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Tabellene våre som brukes til å presentere en gruppe med utfylt data endrer semantisk struktur på små skjermer. Visuelt viser vi her en kortvisning. Den underliggende strukturen burde forbli lik slik at tabellen fungerer optimalt med hjelpemidler uavhengig av skjermstørrelse. Vi kommer til å gjøre endringer på komponenten slik at vi oppnår kravet.

Innhold som bryter kravet

Ved sideskift i skjema flytter vi fokus til toppen av siden. Ved bruk av skjermleseren NVDA blir fokus lagt til på feil element. Som vil skape forvirring for brukere av skjermleseren. Vi vil se på om vi får til at dette oppleves likt på tvers av hjelpemidler. 

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger tilkoblet skjemafelter som er satt opp i en tabellvisning vil bli presentert på en rød bakgrunn. Dette vil gi de for lav kontrast til bakgrunnen. Vi vil fjerne den røde bakgrunnen i slike tilfeller for å få god nok kontrast.

Innhold som bryter kravet

Kalenderkomponenten vår mister innhold når man zoomer inn 400%. Det står på planen å erstatte kalenderkomponenten med en ny komponent som vil overholde dette kravet, men vi vil se på om vi kan fikse dette i dagens komponent på kortsikt.

Tilgjengelige alternativ

Kalenderkomponenten brukes som en ekstra funksjon på datofelter i skjema. Dato kan også tastes inn direkte i feltet uten å åpne kalenderkomponenten. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Om et skjema har flere sider vil ikke tittel på siden oppdateres på tvers av sider. Løsningen vår er en "single page application" Det betyr at vi ikke endrer url når bruker går mellom sider. Vi jobber med en fiks som skal gi mulighet til å sette unike titler på alle sider i skjema. 

Innhold som bryter kravet

På grunn av en feil i løsningen har noen komponenter mistet en av markører som indikerer at elementet har tastaturfokus. Til vanlig skal det være en mørk og en gul ramme rundt hele komponenten. I de tilfellene feilen slår inn er kun den gule rammen synlig. Den har ikke god nok kontrast alene. Dette vil føre til at tastaturbrukere ikke vil se hvor de har fokus. Feilen skal fikses. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Om man viser felter i et tabellvisning er ikke merkingen av obligatoriske felter synlig. Dette gjør at brukeren ikke vil se hvilken felter i tabellen hen må fylle ut. Vi vil legge dette til.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Likert komponenten fungerer ikke med skjermleseren JAWS. Vi har startet arbeidet med å se på hva som foresaker feilen og vil rette dette så fort vi har funnet feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

For Digdir handler ikke universell utforming bare om etterlevelse av regelverk, men like mye om verdisyn og menneskesyn. Målet er at tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle - uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Vi vet at dette er et utopisk mål. Det vil alltid finnes mennesker som vil være avhengig av hjelp fra andre for gjøremål i hverdagen – enten det er manuelle, analoge oppgaver eller bruk av digitale løsninger. Uansett er målet å gjøre terskelen så lav som mulig for flest mulig.

Altinn er en omfattende løsning, der noen av komponentene er gamle og under utfasing. For den gamle Altinn II-løsningen, som ble kravspesifisert før WCAG-kravene eksisterte, er det noen krav som ikke kan oppfylles. For å oppfylle WCAG, er løsningen at tjenesteeierne i Altinn (dvs. statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter) flytter tjenestene fra Altinn II til den moderne Altinn 3-plattformen.

Siden etterlevelse av WCAG-kravene er helt forskjellig fra gammel og ny Altinn-løsning, har vi valgt å fylle ut 3 ulike tilgjengelighetserklæringer:

1) Altinn-portalen
Dette gjelder både de vanlige websidene før innlogging og Altinn innboks og sidene for profil, aktørvalg og delegering som finnes etter innlogging. Sidene etter innlogging ligger på gammel Altinn II-plattform og vil bli flyttet til den nye Altinn 3-plattformen så raskt det lar seg gjøre.

2) Altinn II-tjenestene
Dette gjelder mange hundre skjemaer og tjenester som ikke vil kunne oppfylle viktige WCAG-krav uten å bli flyttet til ny plattform. Altinn II er under utfasing med absolutt "end-of-life" sommeren 2025.

3) Altinn 3
Den moderne, skybaserte Altinn-plattformen skal kunne oppfylle alle WCAG-krav. Eventuelle brudd her, vil bli rettet fortløpende.