Tilgjengelighetserklæring for Kulturhus billettsystem

 • Kulturhus billettsystem
 • RAUMA KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 980 902
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RAUMA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kulturhus billettsystem slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsida oppfyller ikkje alle krava til ikkje-tekstleg innhald per i dag. Fleire bilder og knappar manglar alternativ tekst. Dette kan hindre at dei som brukar skjermlesar får med seg alt av informasjon som finns på nettstaden.

Innhold som bryter kravet

Ikkje sjekka

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikre kontrastfarger

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet


Nettsida er per i dag ikkje fullstendig kompatibel med navigering kun med bruk av tastatur. Enkelte element, som for eksempel nedtrekksmenyar, kan ikkje navigeres til med bruk av kun tastaturet. Dette kan forhindre at dei som brukar skjermlesar får med seg alt av informasjon som finns på nettstaden.

Innhold som bryter kravet

Vil bli kvalitetssikra

Innhold som bryter kravet

Nettsida kan per i dag ikkje oppfylle dette kriteriet då nokre av elementa ikkje er fokuserbare og dermed blir hoppa over ved bruk av navigasjon med tastaturet, som f.eks. nedtrekksmenyar. Dette kan hindre at dei som brukar skjermlesar får med seg alt av informasjon som finns på nettstaden.

Innhold som bryter kravet

Ikkje alt er etter krava. Må kvalitetssikrast.

Innhold som bryter kravet

Ikkje alt er etter krava. Må kvalitetssikrast.

Innhold som bryter kravet

Ikkje alt er etter krava. Må kvalitetssikrast.

Innhold som bryter kravet

Nettsida har per i dag ikkje synleg fokus på alle nødvendige element, som f.eks nedtrekksmenyar. Dette kan vere til hinder slik at dei som brukar tastaturet til å navigere seg rundt på nettstaden får tilgang til alt av informasjon som ellers er tilgjengeleg.

Innhold som bryter kravet

Tar opp temaet med leveradør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsida har per i dag ikkje eit definert språk. Dette kan hindre at skjermlesarar les opp innholdat på riktig språk.

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast

Innhold som bryter kravet

Må kvalitetssikrast


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kvalitetssikring og rullering av tilgjengelegheitserklæring er lagt inn i årshjulet.