Tilgjengelighetserklæring for Lillestrømbibliotekene

 • Lillestrømbibliotekene
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lillestrømbibliotekene slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle dekorative bilder har et tekstalternativ (også kalt «alt-tekst»).

Bruker vil ikke kunne lese alt-tekst med skjermleser.

Dette jobbes med å fikse.

Innhold som bryter kravet

Dersom innhold på en side lastes og bruker tabber seg gjennom raskere enn opplastningen, mister hen tabrekkefølgen. Dette skjer svært skjelden, kun dersom siden laster veldig tregt og ved denne type tab. Det er lite sannsynlig at dette skjer i praksis. 

Tilgjengelige alternativ

Kan bruke søk eller filtrering.

Innhold som bryter kravet

På bibliotek-TV er det bilde av dato, tidspunkt og tittel på arrangementer. Dette leses ikke opp av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Ved forstørring av tekstavstand faller deler av teksten i søkefeltet bort. Ser kun "Sø", ikke "Søk"

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet på sidene bryter kravet. Ved bruk av skjermleser får man ikke tilgang til autocompletelisten.

Dette vil gjør at bruker av skjermleser ikke vil få med søkeforslag i listen.

Innhold som bryter kravet

Lenke uten tekstalternativ

Går disse lenkene (i samme kontekst) til den samme siden?

Jobber med å fikse dette i koden.

Ettersom det er innhold som kommer av ulike redaktører, har vi ikke kontroll på at alle lenker har tydelige lenketekster. Det kan forekomme at det er lenker med "Les mer" og lignende

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi vil potensielt bryte dette kravet pga. av data i løsningen kan komme fra tredjepartssystemer som organisasjonen ikke har kontroll på.

Dette kan føre til at skjermlesere ikke fanger opp at deler av innholdet er på annet språk. Dette kan være forvirrende for mennesker med behov for skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.