Tilgjengelighetserklæring for ostfoldmuseene.no

 • ostfoldmuseene.no
 • ØSTFOLDMUSEENE, organisasjonsnummer 994 963 910
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLDMUSEENE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ostfoldmuseene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi bruker tredjepartsinnhold som ligger utenfor vår kontroll.

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstedet.

 

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle videoer og podkaster som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Dette gjelder over 150 element. Innholdet er i tillegg lite i bruk.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en rekke 360 fotografier som ikke lar seg gjenskape ved hjelp av tekst. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til bilde og diagram, fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i CMS-et vi bruker. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilde og diagram.

Det er ikke mulig å nå og bruke kalenderfunksjonalitet på nettstedet bare med tastatur. Den er ikke kodet med standardelement i HTML. Brukere som navigerer bare med tastatur får ikke valgt dato.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle videoer og podkaster som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Dette gjelder over 150 element. Innholdet er i tillegg lite i bruk.

Tilgjengelige alternativ

Vi har en rekke 360 fotografier som ikke lar seg gjenskape ved hjelp av tekst. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til bilde og diagram, fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i CMS-et vi bruker. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilde og diagram.

 

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til bilde og diagram, fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i CMS-et vi bruker. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilde og diagram. Editoren vår roter dessverre ofte med HTML koden og er på ingen måte godt nok utviklet for å støtte krav om universell tilgjengeliggjøring.

Innhold som bryter kravet

CMS-løsningen og malverket lar oss ikke justere dette på en tilfredsstillende måte.

Tilgjengelige alternativ

Flere visuelle komponenter i fordypningsartikler har ikke god nok kontrast.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Forslag ved feil i skjema kunne vært bedre. CMS-leverandør jobber med forbedring av dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i kode: WAY-aria mm. Hovedsaklig knyttet til feilaktig bruk av aria-expanded i Header/hovedmeny. Konsekvens - utfordringer ved bruk av leselist. Det jobbes med utbedringer av dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne gjennomgangen har vært svært nyttig for oss, og har vist oss at det er områder der vi kan gjøre forbedringer.

Vi har identifisert noen mangler i vår CMS-løsning, men dette er ingen unnskyldning for å ikke gjøre alt vi kan for å forbedre tilgjengeligheten på våre nettsider. Vi har satt oss som mål å løse alle identifiserte problemer, og å fortsette å forbedre tilgjengeligheten på våre nettsider over tid.

Vi har allerede implementert noen tiltak for å forbedre tilgjengeligheten, som for eksempel å begynne å legge til alternative tekstbeskrivelser for bilder, bruke kontrasterende farger for bedre lesbarhet.